NEJČERSTVĚJŠÍ NOVINKY

Čtenářská gramotnost v MŠ

Aktivity, které nepřímo podporují před čtenářské dovednosti.

Dramatizace pohádek.

Pro učitelky jsme připravili metodiky JAK SI S DĚTMI ZAHRÁT POHÁDKU, i s  CD  písničkami ke každé metodice. Zasíláme na dobírku 250,-  (viz. letáček níže)

Divadelní představení

ZáříVesele do školy (nové prostředí, seznámení a orientace v Mš, kam patří botičky a ostatní, seznámení se s kamarády a režimem, aj.)

ŘíjenO veliké řepě (dramatizace, kostýmy, pracovní listy, výroba řepy – sklizeň, pohádkové vaření, hádanky aj.)

ListopadJak pejsek s kočičkou pouštěli draka (výroba draků, charakteristické znaky podzimu, ovoce na podzim, pracovní listy, aj.)

ProsinecVánoční pohádka  (seznámení s vánočními tradicemi, Barborka, Lucie, Mikuláš, Štědrý den, výroba vánočních dárků, básničky a písničky, pracovní listy, vánoční besídka-příprava  aj.)

Leden –  Bába Chřipka  (třídění zdravých pokrmů, co jsou bacily, čistota je zdraví půl, pracovní listy,  namaluj ovoce a zeleninu, aj.)

ÚnorNemocný pejsek aneb 155 doktor je tu hned!  (léky nepatří dětem do ruky, kdo může léky podávat, jaké číslo voláme, když potřebujeme pomoc, pracovní listy, hra Na lékaře, aj.)

BřezenJaro s čápem  (návaznost na jarní přírodu, jarní písně, mláďata – přiřazování, aj.)

Duben Velikonoční pohádka (co jsou velikonoční tradice, malování a výroba vajíček a aj., velikonoční říkanky, básničky, písničky, pracovní listy, aj. )

KvětenDárek pro maminku (výroba dárků, písničky a básničky pro maminku, pracovní listy, namaluj rodinu.)

ČervenO kamarádství (upevňování vztahu ke kamarádům a k okolí, hra Najdi si kamaráda, pracovní listy, nakresli své kamarády, aj.)

Výstupy pro nás i  pedagogy.

Společně s dětmi budeme dbát na schopnost určit kladné a záporné hrdiny, přenášet morální ponaučení, zkoušet dokončovat příběhy, rozlišovat intenzitu zvuku, pracovat správně s hlasem a intonací, nechat se vtáhnout do děje. Budeme se učit chápat humor a schopnosti porovnávat situace a přenášet slyšené do běžného života, a to vše nenásilně, hravě. Propojenost všech aktivit v MŠ (s ohledem na čtenářskou gramotnost) je více než žádoucí (dle vzorce příběh, zážitkové aktivity, hry, pohybové a hudební prožitky, motorické aktivity, prosociální a smyslové vjemy).