NEJČERSTVĚJŠÍ NOVINKY, Představení

ŠABLONY – PROJEKTOVÉ DNY s našim představením

PROJEKTOVÝ  DEN – ŠABLONY III.

Je třeba, abyste byli zapojeni v ŠABLONÁCH. 

Mít Záznamový list, tam zapíšete záznam celého Projektového dne.

 Který, by měl  mít 4 hodiny. (od 8:00 – 15:00 hod, to časově specifikovat.)  Mezi námi je smlouva na Projektový den. 

naše cena je 4000,- + doprava
(naše doba trvání je 45 minut).

a ukázky: ​https://www.youtube.com/channel/UCXMxq9nlPNBgQTNWj3c9rWg/videos

VZOR:

Když si vyberete představení:

KUBŮV BOLAVÝ ZOUBEK

Tak si určíte Projektový den s názvem,(třeba DÍTĚ A ZDRAVÍ,)

To znamená, že od rána s dětmi mluvíte, tvoříte, hrajete si, malujete na toto téma.

My zajistíme představení. Při kterém pracujeme s dětmi i s vámi, (naše doba trvání je 45 minut).

Vypracovala jsem toto s pracovníky konzultační linky, kteří vám ochotně vše vysvětlí. Pokud budete chtít další informace. 

Odbor administrace zjednodušených projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa: Karmelitská 529/5, Malá Strana 118 12 Praha 1

projekty jsou pouze na vaši odpovědnost

tel. (+420) 234814 777 email: dotazyZP@msmt.cz http://opvvv.msmt.cz

Vaše Ludmila Frištenská – Divadlo Úsměv divadlofristenska@gmail.com 608 908 303